Stichting Evert

Stichting Evert van de Veluwe

Veel kinderen bewegen weinig. Ze spelen niet vaak buiten en komen weinig in aanraking met natuur en cultuur. Binnen zitten ze vaak en lang gekluisterd aan tv, computer, I-pad of smartphone. Door te weinig bewegen, veel te snoepen en ongezond te eten zijn er nogal wat kinderen veel te zwaar. De stichting Evert van de Veluwe wil helpen ongezonde leef- en eetpatronen terug te dringen en te vervangen door een door een gezonde, actieve levensstijl.

De Missie van Evert

  • Evert brengt kinderen in beweging. Dat wil Evert doen door ze de waarde van de Veluwe, het mooiste natuurgebied van Nederland, te laten ontdekken, beleven en doen via alle zintuigen: zien, horen, ruiken en voelen.

  • Evert stimuleert en inspireert ouders en verzorgers om actief te zijn met hun kinderen en ze een gezonde levensstijl bij te brengen.
  • Evert verbindt partijen die het beste met kinderen en de Veluwe voor hebben: overheden, stichtingen, grondeigenaren en recreatie-ondernemers.

Doelgroepen

  • Evert brengt kinderen in beweging. Dat wil Evert doen door ze de waarde van de Veluwe, het mooiste natuurgebied van Nederland, te laten ontdekken, beleven en doen via alle zintuigen: zien, horen, ruiken en voelen.

  • Evert stimuleert en inspireert ouders en verzorgers om actief te zijn met hun kinderen en ze een gezonde levensstijl bij te brengen.
  • Evert verbindt partijen die het beste met kinderen en de Veluwe voor hebben: overheden, stichtingen, grondeigenaren en recreatie-ondernemers.
Doelstelling en werkwijze

Stichting Evert

Evert wil continu activiteiten ontplooien die kinderen en hun ouders stimuleren in beweging te komen en zo natuur en cultuur ontdekken, beleven.

De stichting brengt jaarlijks (in het voorjaar als de lammetjes worden geboren) een nieuwe ‘Evert. Het Groot Vakantiedoeboek’ uit. Het boek sluit aan op de Veluwse thema’s zoals de zogenaamde ‘verhaallijnen’ van de provincie Gelderland.

In maart 2020 wil de stichting Evert het eerstvolgende Groot Vakantiedoeboek uitbrengen. 2020 sluit aan op de verhaallijn ’75 jaar bevrijding en vrede’.

Een nieuwe activiteit van de stichting wordt het ‘Evert van de Veluwe Festival’, een tweedaags gezinsfestival rond natuur, cultuur en beweging.

Naast deze activiteiten staat de stichting Evert van de Veluwe open voor nieuwe activiteiten of medewerking aan activiteiten die passen bij Everts missie.

Karakter

Evert activiteiten

  • actief en gezond

  • educatief en toekomstgericht

  • groen en duurzaam

De Veluwe en Evert

Voorgeschiedenis

In 2017 schreef de provincie Gelderland in samenwerking met de Veluwe Alliantie een prijsvraag uit voor alle Nederlanders. De vraag luidde: “Hoe kunnen we de Veluwe nog mooier en aantrekkelijker maken voor bedrijven, bewoners en bezoekers.” De provincie loofde mooie geldprijzen uit voor de tien beste ideeën. De jury keek niet alleen naar de aantrekkelijkheid van de ideeën maar ook naar de kans op continuïteit van een idee.

Eén van de tien prijswinnaars uit meer dan 300 inzendingen was het idee van Jan Pranger en Patricia Groenendaal om kinderen en hun ouders in beweging te brengen met ‘Evert. Het Groot Veluwe Vakantiedoeboek’. In het voorjaar van 2018 werd de eerste Evert geschreven, ontworpen en gedrukt. Evert is grotendeels gefinancierd met het prijzengeld van de provincie Gelderland.

In oktober 2018 schonken Jan en Patricia het gehele Evertconcept plus zo’n 6.000 boeken aan de dan opgerichte stichting Evert van de Veluwe.

ANBI (in aanvraag)

Alle rechten voorbehouden © 2018-2021 

Evert van de Veluwe

Social